Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att landets gymnasieskolor delvis stänger och därmed övergår till fjärr- och distansundervisning. Detta gäller inte oss.

Undantag för vissa elever

Skolverket rekommenderar att elever på introduktionsprogrammen, gymnasiesärskolan
och andra elever som är sårbara för distansundervisning inte bör omfattas av den
aktuella rekommendationen.

Huvudmännen bör alltså hålla öppet för närundervisning av elever vid introduktionsprogrammen och dessutom ha en låg tröskel för att även andra elever som
blir särskilt lidande av distansundervisning ska få fortsätta med undervisning i lokalerna.
För mer info se länk.

Vi kommer att fortsätta med vår skolverksamhet som vanligt med de försiktighetsåtgärder som vi vidtagit under hösten.

Julavslutningen är den 18 december och är endast för eleverna.

Vid frågor kontakta
08-551 746 60