Våra program

Specialpedagogisk profil är anpassad för dig som är i behov av särskilt stöd och som behöver en trygg och strukturerad miljö i skolan.

All undervisning sker i små grupper och du får studera utifrån dina förutsättningar, där du befinner dig, och utveckla dina kunskaper vidare.

Vi är specialiserade på att skräddarsy din gymnasieutbildning utifrån dina behov. Ditt schema kommer att ha en tydlig struktur. Under det sista skolåret ägnas en stor del av tiden åt att finna en framtida arbetssituation eller utbildning så att du kan fortsätta att utvecklas efter avslutad skolgång.

GYMNASIUM

ESTETISKA PROGRAMMET: Bild- och formgivning ESBIL
Specialpedagogisk profil

I våra olika verkstäder kan du arbeta brett med konstnärliga uttryck. Programmet ger högskolebehörighet för konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar.

Gymnasiegemensamma kurser 1150p
Engelska 5 100p
Engelska 6 100p
Historia 1a1 & 1a2 100p
Historia 2b, kultur 100p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1b 100p
Naturkunskap 1a1 & 1a2 100p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 & 1a2 100p
Svenska 1 100p
Svenska 2 100p
Svenska 3 100p
Programgemensamma kurser 150p
Estetisk kommunikation 1 100p
Konstarterna och samhället 50p
Inriktning 400p
Bild och form 1a1 & 1a2 100p
Bild 100p
Form 100p
Bildteori 100p
Programfördjupning 500p & ind. val 200p 700p
Entreprenörskap 100p
Formgivning 1 100p
Konsthantverk 1 100p
Musik 100p
Scenisk gestaltning 1 100p
Digitalt skapande 1 100p
Idrott och hälsa 2 100p
Konsthantverk 2 100p
Textil färg och form 100p
Gymnasiearbete 100p
Summa totalt 2500p
Bageri 1 100p
Matlagning 1 100p
Engelska 7 100p
Hantverk introduktion 200p

INTRODUKTIONSPROGRAM: Individuellt alternativ IMA
Specialpedagogisk profil

IA riktar sig till elever som saknar hela eller delar av grundskolebetygen. Hos oss kan du fortsätta att utvecklas precis där du är, med inriktning mot det estetiska programmet.

Gymnasiegemensamma kurser 600p
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1b 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 100p
Individuellt val
Entreprenörskap 100p
Estetisk kommunikation 1 100p
Scenisk gestaltning 1 100p
Bageri 1 100p
Bild och form 1b 100p
Bild och form 1a1 (alt.) 50p
Digitalt skapande 1 100p
Engelska 6 100p
Formgivning 1 100p
Textil färg och form 100p
Hantverk introduktion 200p
Historia 1a2 50p
Idrott och hälsa 2 100p
Konsthantverk 1 100p
Matlagning 1 100p
Musik 100p
Naturkunskap 1a2 50p
Samhällskunskap 1a2 50p
Svenska 2 100p
Svenska 3 100p

Ansökan sker via gymnasieantagningen och personlig kontakt med oss.

ANPASSAD GYMNASIESKOLA

Programmet för estetiska verksamheter EVEST

Inom vår estetiska verksamhet får du möjlighet att utforska olika material och metoder inom ämnen i bild, textil, trä och metall samt utveckla din förmåga i konstnärliga uttryck.
Gymnasiegemensamma kurser 900p
Engelska 1 100p
Estetisk verksamhet 100p
Historia 1 50p
Idrott och hälsa 1 200p
Matematik 1 100p
Naturkunskap 1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1 50p
Svenska 1 200p
Övriga gemensamma kurser 400p
Service och bemötande 1 100p
Entreprenörskap 100p
Hem-och konsumentkunskap 1 100p
Digital kompetens 100p
Inriktning 400p
Estetisk kommunikation 1 100p
Estetisk kommunikation 2 100p
Konst och kultur 100p
Medieproduktion 100p
Svenska 2 100p
Programfördjupning  400p
Bild 1 100p
Bild 2 100p
Teater 1 100p
Musik 1 100p
Individuellt val 200p
Gymnasiesärskolearbete 100p

Programmet för hantverk & produktion HPHAN

Inom programmet får du arbeta praktiskt med händerna och utveckla dina kunskaper. Du får lära dig att konstruera och producera olika produkter inom textil, trä och metall. Programmet erbjuds även som lärlingsutbildning.

Gymnasiegemensamma kurser 900p
Engelska 1 100p
Estetisk verksamhet 100p
Historia 1 50p
Idrott och hälsa 1 200p
Matematik 1 100p
Naturkunskap 1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1 50p
Svenska 1 200p
Övriga gemensamma kurser 400p
Service och bemötande 1 100p
Entreprenörskap 100p
Hem-och konsumentkunskap 1 100p
Digital kompetens 100p
Inriktning 400p
Form och design 100p
Hantverk och produktion 200p
Material och verktyg 1 100p
Programfördjupning 500p
Hantverkstekniker 1 100p
Hantverkstekniker 2 200p
Hantverkstekniker 3 200p
Individuellt val 200p
Gymnasiesärskolearbete 100p

Programmet för hotell, restaurang & bageri HRHOT

Ett program för dig som brinner för matlagning, bageri och service. Här får du grundläggande kunskaper inom området. I våra kökslokaler får du möjlighet att på ett konkret sätt ta till dig lärandet i vår dagliga produktion.

Gymnasiegemensamma kurser 900p
Engelska 1 100p
Estetisk verksamhet 100p
Historia 1 50p
Idrott och hälsa 1 200p
Matematik 1 100p
Naturkunskap 1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1 50p
Svenska 1 200p
Övriga gemensamma kurser 400p
Service och bemötande 1 100p
Entreprenörskap 100p
Hem-och konsumentkunskap 1 100p
Digital kompetens 100p
Hotell, restaurang och bageri 900p
Inriktning 400p
Bageri- och konditorkunskap 100p
Måltids- och branschkunskap 200p
Livsmedels- och näringskunskap 100p
Hotell 100p
Programfördjupning 400p
Bageri 1 100p
Bageri 2 100p
Matlagning 1 100p
Matlagning 2 100p
Individuellt val 200p
Gymnasiesärskolearbete 100p