Program

GYMNASIUM

Estetiska programmet, Bild- och formgivning
ESBIL-AST, Specialpedagogisk profil

Introduktionsprogram, Individuellt Alternativ
IMA-AST, Specialpedagogisk profil

GYMNASIESÄRSKOLAN

Estetiska verksamheter EVEST

Hantverk & Produktion HPHAN

Hotell, Restaurang & Bageri HRHOT