Hur vi arbetar

Målsättning

Målsättningen med vårt arbete på Novalisgymnasiet är att varje elev som går hos oss skall känna meningsfullhet, delaktighet och få förståelse för vem man är, vad man kan och ATT man kan.

Vi arbetar aktivt för att stärka elevens självförtroende. I mötet och gemenskapsbildningen med skolkamrater och lärare ges varje dag unika möjligheter till utveckling.

Hur vi gör

Vi arbetar utifrån en helhetsbild av människan där tanke, känsla och vilja är tre själsförmågor som skall vara i samspel och harmoni. Utifrån detta synsätt varvas skoldagen rytmiskt med teoretiska ämnen, konstnärligt/kulturellt övande och hantverksämnen.

I en genomtänkt och överskådlig miljö arbetar vi i små grupper, som alltid är lärarledda. Vi arbetar med periodundervisning, vilket innebär att vi under morgonlektionen fördjupar i samma ämne under 4-6 veckor.

För de elever som av någon anledning inte kan följa skolans ordinarie undervisning finns möjligheter till anpassad studiegång.

Skoldagen börjar med en allmän samling som innehåller musikaliska och språkliga inslag. Vi följer med i och lever nära årstidernas förlopp, vi uppmärksammar och gestaltar högtider. Avgångsklassen gör som avslutning en studieresa till ett annat land.

På examensdagen framför eleverna ett skådespel som arbetats fram under skolåret.

Eleven får efter varje studieår ett läsårsbrev som beskriver kursernas mål och innehåll samt elevens prestation och utveckling.

Utslussning till ett fungerande och stimulerande vuxenliv

Under den senare delen av utbildningen arbetar vi tillsammans med eleven och hemkommunen för att hitta praktikplatser ute i samhället, som kan överensstämma med de önskningar och behov som finns. Vi har under åren arbetat fram ett nära samarbete med företag i Järna med omnejd.

Eleven får under tiden på skolan möjlighet att göra flera praktikperioder. Det är av största vikt att vi tillsammans kan skapa förutsättningar för ett vidare utvecklande vuxenliv.

På skolan arbetar förutom lärare och resurspedagoger även en skolläkare, massör och läkeeurytmist.