Välkommen till Novalisgymnasiet

En liten skola med stora möjligheter

Novalisgymnasiet är en fristående gymnasieskola, mitt i Järna, med specialpedagogisk profil för ungdomar i behov av särskilt stöd.

Vi ser till HELA människans utveckling och lägger stor vikt vid att teoretiska ämnen förenas med konstnärligt och praktiskt arbete. Undervisningen sker i små grupper.

Tre- eller fyraårig utbildning

Utbildningen är tre- eller fyraårig och vi vänder oss till dig som är i behov av särskilt stöd och som behöver vara i ett litet och överskådligt sammanhang.

Skräddarsydd utbildning

Vi är specialiserade på att skräddarsy din gymnasieutbildning utifrån dina behov.

Från skola till arbetsliv

Under det sista skolåret ägnas en stor del av tiden åt att finna en framtida arbetssituation eller utbildning så att du kan fortsätta att utvecklas efter avslutad skolgång.

 

Hos oss har du en unik möjlighet att bli sedd för den du är nu, men också hur du kan utvecklas vidare.

Medlem i: