Boende

Vi har kontakt med flera utmärkta boenden i Järna, för dig som av något skäl inte kan bo hemma.

Norrbyvälle

Linden, elevhem för både pojkar och flickor, lantligt beläget i utkanten av Järna.
Tel: 08-551 786 00
Webbplats: www.norrbyvalle.se

Lärbo

Lärbo, ett elevhem för pojkar i Järna.
Tel: 08-551 742 44
Webbplats: www.larbo.se

Utsikten

Utsikten, ett boende för både pojkar och flickor.
Tel: 08-551 705 02
Webbplats: www.humanprogress.se

Guldfällen

Tel: 08-551 710 06
Webbplats: www.guldfallen.se

Främja

Webbplats: www.framja.se