Vi har med anledning av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten beslutat att alla elever ska stanna hemma tillsvidare fr.o.m onsdag den 18 mars. Vi kommer att erbjuda alla elever distansundervisning, planering pågår och ämneslärarna kommer att hålla kontakt med sina elever. Eleverna kommer att erbjudas läroböcker och digitalt material individuellt.

Vi kommer fortsättningsvis maila ut information om läget då det kan hända mycket på bara några dagar.

Håll er uppdaterade på www.folkhalsomyndigheten.se och på www.novalisgymnasiet.se

Henri Quarfood håller i den övergripande planeringen av distansundervisningen, vid frågor nås han per telefon mellan kl 11-12 på 070-288 00 16 eller via mail övriga tider.

henri.quarfood@novalisgymnasiet.se

Vid övriga frågor kontakta respektive mentor: zeta@novalisgymnasiet.se, sigma@novalisgymnasiet.se, alfa@novalisgymnasiet.se, delta@novalisgymnasiet.se. eller kontoret: 08-551 746 60 kontoret@novalisgymnasiet.se.

Vi nås även per telefon 08-551 746 60

Hälsningar

Rektorn Samuli Patjas: rektor@novalisgymnasiet.se 

Stiftelsens ordförande Christer Öhman: ekonomi@novalisgymnasiet.se