Välkomna till informationsmöte på Novalisgymnasiet för elever i alla årskurser, föräldrar och boendeansvariga.

Torsdag 7:e februari, klockan 17.00

Arbetsförmedlingen kommer till Novalisgymnasiet och vill träffa elever och föräldrar för att informera om hur Arbetsförmedlingen fungerar och vilka möjligheter som finns efter avslutad skolgång.

Kl. 16.30 bjuder vi på fika i matsalen.

Kl. 17.00 börjar mötet.

 

Vid ett senare tillfälle kommer skolan att ordna ett planeringsmöte på ordinarie skoltid för avgångseleverna med vår kontakt Marcus Tonelli från Arbetsförmedlingen.

 

Vänligen meddela senast måndag den 4:e februari till skolan om ni kommer och hur många ni blir.

Mail:  kontoret@novalisgymnasiet.se

Telefon: 08-551 746 60.

Med vänliga hälsningar

Novalisgymnasiet