Välkomna till informationsmöte på Novalisgymnasiet för föräldrar/vårdnadshavare och elever i alla årskurser. Torsdag 8 februari, klockan 18.00

Arbetsförmedlingen och försäkringskassan kommer till Novalisgymnasiet och vill träffa elever och föräldrar för att informera om hur Arbetsförmedlingen fungerar och vilka möjligheter som finns efter avslutad skolgång.

Kl. 17.30 bjuder vi på fika med bröd i matsalen.

Kl. 18.00 börjar mötet.

Vid ett senare tillfälle kommer skolan att ordna ett planeringsmöte på ordinarie skoltid för avgångseleverna med vår kontakt Marcus Tonelli från Arbetsförmedlingen.


Vänligen meddela senast måndag den 5 februari till skolan om hur många som kommer.

Mejla:  kontoret@novalisgymnasiet.se

Telefon: 08-551 746 60.

Med vänliga hälsningar

Samuli Patjas

Rektor