Om Novalisgymnasiet

Tre- eller fyraårig utbildning

Utbildningen är tre- eller fyraårig och vi vänder oss till dig som är i behov av särskilt stöd och som behöver vara i ett litet och överskådligt sammanhang.

Skräddarsydd utbildning

Vi är specialiserade på att skräddarsy din gymnasieutbildning utifrån dina behov.

Från skola till arbetsliv

Under det sista skolåret ägnas en stor del av tiden åt att finna en framtida arbetssituation eller utbildning så att du kan fortsätta att utvecklas efter avslutad skolgång.

  Vi har följande program

  För gymnasiet:

  • Estetiska programmet ESBIL
  • Introduktionsprogram: Individuellt alternativ
  • Introduktionsprogram – yrkesintroduktion IMYRK

  För gymnasiesärskolan:

  • Program för estetiska verksamheter EVEST
  • Program för hantverk och produktion HPHAN
  • Program för hotell, restaurang och bageri HRHOT