En liten skola med stora möjligheter

Novalisgymnasiet är en fristående gymnasieskola, mitt i Järna, med waldorf- och specialpedagogisk inriktning för ungdomar i behov av särskilt stöd.

Vi ser till HELA människans utveckling och lägger stor vikt vid att teoretiska ämnen förenas med konstnärligt och praktiskt arbete. Undervisningen sker i små grupper.

  • Tre- eller fyraårig utbildning
  • Skräddarsydd utbildning
  • Från skola till arbetsliv

Novalisgymnasiet är en skola som ligger mitt i Järna vid pendeltågsstationen.

Hos oss har du en unik möjlighet att bli sedd för den du är nu, men också hur du kan utvecklas vidare.

 

Medlem i: