En liten skola med stora möjligheter

Novalisgymnasiet är en fristående gymnasieskola, mitt i Järna, med waldorf- och specialpedagogisk inriktning för ungdomar i behov av särskilt stöd.

Vi ser till HELA människans utveckling och lägger stor vikt vid att teoretiska ämnen förenas med konstnärligt och praktiskt arbete. Undervisningen sker i små grupper.

  • Tre- eller fyraårig utbildning
  • Skräddarsydd utbildning
  • Från skola till arbetsliv

Novalisgymnasiet är en skola som ligger mitt i Järna vid pendeltågsstationen.

Hos oss har du en unik möjlighet att bli sedd för den du är nu, men också hur du kan utvecklas vidare.

 

Angående Coronaviruset, covid-19

Rekommendationer som alltid gäller för att förebygga luftvägsinfektioner, särskilt nu under vintertid när säsongsinfluensavirus cirkulerar, är nedanstående:
”Vad kan jag göra för att undvika smitta?
En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.”
Folkhälsomyndigheten, Frågor och svar om coronavirussjukdom covid-19

För mer och uppdaterad info se:

Folkhälsomyndigheten – Frågor & svar

 Vårdgivarguiden – Smittskydd Stockholm

Medlem i: