Lärarna har hel studiedag fredagen den 5/12 och eleverna är därmed lediga.

läs mer