Vi vill göra er uppmärksamma om våra kommande studiedagar:

  • Måndagen den 8:e januari – hel studiedag.
  • Torsdag den 25:e januari – halv studiedag, eleverna slutar efter lunch kl 13.30.
  • Fredag den 26:e januari  – hel studiedag.